Magyar Triatlon Szövetség
Fegyelmi Bizottsága
elnökének

1104 BUDAPEST, Sörgyár utca 105.

Másolatban kapják:
Dr. Bátorfy Béla, elnök
Dr. Székely Mózes, társadalmi alelnök
Lehmann Tibor, szakmai alelnök

Tisztelt Elnök úr/asszony!

Mint azt mindent triatlon sportot szerető ember látja és tapasztalja, szeretet sportágunk az elmúlt 3 évben a viszálykodástól, vádaskodásoktól, botrányoktól és perektől volt hangos. Sokkal inkább szólt a megosztottságról, az elkeseredésről és a kirekesztésről, semmint a szakmáról és a sportsikerekről. Ennek sajnos én magam is érintettje és elszenvedője vagyok. Ennek ellenére úgy érzem, hogy ez ellen tehetünk is, mégpedig azzal, ha a megtisztulás és a kiegyezés felé tereljük a dolgokat. A mostani helyzetnek rövid úton véget kell vetni, mert ez nem visz minket előre, viszont olyan mélységekbe taszítja a sportágat, ahonnan nagyon sok idő lesz a renoméját helyreállítani. Én és az általam képviselt tagszervezet készek vagyunk bármilyen közös problémamegoldásra, mely ezt a mostani helyzetet megszünteti és egy objektív vizsgálat keretében legalább a szövetségen belüli állapotokat rendezi, annak érdekében, hogy mindenki a sporttal tudjon foglalkozni. A tényekkel való objektív szembenézés és az ebből fakadó konzekvenciák levonása nélkül azonban nehéz lesz újra a sportszakmai kérdésekre koncentrálni.

A fentiek jegyében hadd tájékoztassam arról, hogy a Fővárosi Törvényszék 64.P.23.747/2016/71. számú ítélete a Magyar Triatlon Szövetség elnökeként dr. Bátorfi Bála Árpád, illetve főtitkáraként Szabó Zita a szakszövetség tagszervezetének, a Kropkó Triatlon Club-nak szándékosan okoztak kárt, illetve ásták alá az általa szervezett IRONMAN versenyeket.

A Fővárosi Törvényszék 64.P.23.747/2016/71. számú ítélete szerint az MTSZ jogellenesen folytatott le fegyelmi eljárást a szintén nevemhez köthető Kropkó Promotion Kft-vel szemben a Velencére tervezett rendezvény miatt, sőt a fegyelmi eljárás érdekében Versenyszabályzatát is módosította visszamenőleges hatállyal, az MTSZ-nek a tagjaihoz és az IRONMAN európai jogtulajdonosához írt levele alapján pedig az is megállapítható, hogy megalapozott volt a Kropkó Triatlon Club azon állítása is, miszerint „tavasz óta azon dolgoznak, hogy aláássanak minden IRONMAN rendezvényt”. Mindemellett a bírósági ítélet azt is kimondja, hogy dr. Bátorfi Béla Árpád kellő szakértelem nélkül, Budapest Főváros Kormányhivatala Népegészségügyi Főosztály főosztályvezetőjének a tájékoztatását semmibe véve döntött a 2016-os budapesti IRONMAN 70.3 rendezvény kapcsán a Lágymányosi-öböl vízszennyezésével kapcsolatos közlemény közzétételéről, míg Szabó Zita Főtitkár alaptalanul, alkalmatlan időben és alkalmatlan módon fordult a szervezőkhöz, majd intézkedett a közlemény közzététele iránt.

Tekintettel arra, hogy az ítélet szándékosságról, szakmaiatlanságról és a szakértelemmel rendelkező hatóság főosztályvezetője állásfoglalásának teljes figyelmen kívül hagyásáról szól és az MTSZ elnöke, valamint volt főtitkára terhére ezeket rója fel, ezért a nevezettekkel szemben a 39/2004 (III. 12.) Korm. rendelet 4. § (1) bekezdésének 1. mondata alapján kérem Öntől a fegyelmi eljárás megindítását.

E tekintetben kérem a tisztelt fegyelmi bizottságot, hogy eljárása során a Magyar Triatlon Szövetség Fegyelmi Szabályzatának 9. § (2) bekezdésének 2. mondatát, a 11. § (1) bekezdését hagyja figyelmen kívül, a fent hivatkozott kormányrendelet és a Fővárosi Ítélőtábla 4.Pf.21.280/2017/9. számon és 4.Pf.21.021/2017/12. számon meghozott ítéletei alapján.

Tekintettel a cselekmény tárgyi súlyára, a megismétlés veszélyére, és a fentnevezettek által a Magyar Triatlon Szövetségnek, illetve a teljes triatlon sportágnak már eddig is okozott anyagi és erkölcsi kárra, a Magyar Triatlon Szövetség Fegyelmi Szabályzatának 3. § (3) bekezdés a) pontja szerint indítványozom dr. Bátorfi Béla Árpád tekintetébena vizsgálat idejére az MTSZ versenyrendszerében történő sportszakmai tevékenységtől való eltiltást és az elnöki pozíciójának felfüggesztését.

Budapest, 2019. május 13.

Kropkó Péter

Letölthető anyagok

pdf-icon Fertőző vizes perben a Fővárosi Törvényszék indoklása pdf-icon MTSZ közlemény pdf-icon Fegyelmi eljárás a Krpokó Promotion Kft.-vel szemben pdf-icon Miskolci Törvényszék versenyredezési díj per